inkari

inkari
ə. inkara aid olan, rədd edilən

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • Inkari Apart Hotel — (Лима,Перу) Категория отеля: 3 звездочный отель Адрес: Diego Ferre 220 (Altura Cuadra 42 Av …   Каталог отелей

  • Inkari Suites Hotel — (Лима,Перу) Категория отеля: 3 звездочный отель Адрес: Avenida Ejercito 1147, Magdalena …   Каталог отелей

  • İNKÂRÎ — İnkârla alâkalı …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • Hotel Inkari Arequipa — (Арекипа,Перу) Категория отеля: 3 звездочный отель Адрес: Calle Moral 305, 400 …   Каталог отелей

  • KÜFR-İ İNKÂRÎ — Aslâ Cenab ı Hakk ı tanımayıp, İslâmiyet hakikatlarını ikrar ve tasdik etmemektir. (Evet küfr, mevcudatın kıymetini ıskat ve mânasızlıkla ittiham ettiğinden; bütün kâinata karşı bir tahkir ve mevcudat âyinelerinde cilve i esmayı inkâr olduğundan; …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • İSTİFHAM-I İNKÂRÎ — Gr: Menfî cihetle sual sormak. (İnkâr ettiğini bildirir şekilde Olmaz diyen birisine karşı, Olur mu? diye sormak gibi …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • inkarinis — inkarìnis, ė adj. (2) → inkaras 1: Inkarìnis keltas NdŽ. Medžius inkarinėmis valtimis plukdo rš. Jis klausydavosi laivuose verdančio darbo garsų, inkarinių grandinių skambesio rš. Inkarinę virvę pavogę, į tūleropus ilgius supjaustę LC1881,22 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • inkar — is. <ər.> Tanımama, rədd etmə, qəbul və təsdiq etməmə, danma. İkidir gərçi pəriçöhrələrin güftarı; Bir imiş bunların iqrarı ilə inkarı. Qövsi. İnkar etmək (eləmək, qılmaq) – bir şeyin varlığını, doğruluğunu və s. ni qəbul və təsdiq etməmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • SANİ'İYYET — Ustaca ve tertibli yapıcı oluş. Sâni lik.(Eğer eşya kendi nefislerine isnad edilirse, herbir zerreye bir uluhiyet lâzımdır. Meselâ, Ayasofya nın bânisi inkâr edildiği takdirde her bir taşı Mimar Sinan olması lâzım geliyor. Öyle ise kâinatın Sânia …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • Inkarri — The Inkarri (or Inkari) myth is one of the most famous legends of the Inca. When the Spanish conquistadores tortured and executed the last ruler of the Inca people, Atahualpa, he vowed that he would come back one day to avenge his death.… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”